De Ruïne
Een caleidoscopische stapeling van 8 fragmenten van tentoonstellingen en een parallelprogramma
Scroll en ontdek De Ruïne

Volgens filosoof Patrick Healy is een ruïne meer dan ‘a pile of stones scattered on the ground’. Eerder staat de ruïne symbool voor het gegeven dat alles door de tijd zal worden uitgewist. De ruïne verwijst met andere woorden niet alleen naar een onontkoombaar verleden, maar tegelijkertijd naar een even onafwendbare toekomst.

Het programma van De Ruïne bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is voornamelijk opgebouwd uit fragmenten van recente tentoonstellingen van verschillende zusterorganisaties, die elk ingaan op een aspect van de toekomstige agenda van Het Nieuwe Instituut. Het tweede deel van De Ruïne gaat dieper in op de thema’s die binnen de presentaties besloten liggen. Dit onderdeel krijgt het karakter van een magazine waarin zowel films, lezingen, performances, salons, masterclasses en interventies een plaats krijgen.

De Ruine heeft een eigen website, in de vorm van een blog. Lees verder

22/06 – 20/10/2013

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Rotterdam

 
 
Frank Bruggeman, Eric Roelen
Karel Martens, Marc Hollenstein

Onder de titel De Ruïne introduceert Het Nieuwe Instituut een zomerprogramma dat de overgang naar het komende culturele jaar markeert, in het besef dat alles verdwijnt en vervolgens weer terugkeert, maar dan net even anders